ORGANIZAČNÝ VÝBOR


Predseda organizačného výboru:

MUDr. Ján Sopko


Členovia organizačného výboru:

MUDr. Daniel Čáni

MUDr. Štefan Grenda

MUDr. Alexandra Lusková

MUDr. Mykola Novak

MUDr. Dagmar Prokopová

MUDr. Michal Szoboňa

MUDr. Barbora Ugrayová, MBA


VEDECKÝ VÝBOR


Predseda vedeckého výboru
:

doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof


Členovia vedeckého výboru:

prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

prof. MUDr. Juraj Klačanský, CSc.

doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH

MUDr. Irina Goljerová, CSc., PhD., MPH

MUDr. Tibor Barta, PhD.

MUDr. Marian Sičák, PhD.

MUDr. Ján Sopko

MUDr. Matúš Mačaj


Sekretariát kongresu

Regina Hubková
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku UNB
Antolská 11, 851 07 Bratislava 5, Slovenská republika
Tel.: +421 2 635 315 41 – 2
hubkova@pe.unb.sk