Registrácia aktívnej účasti

do 31.07.2023

Zasielanie abstraktov

do 31.07.2023

Zasielanie e-posterov v grafickom tvare

do 31.07.2023

Oznámenie autorom o zaradení prezentácie do programu      

do 15.08.2023

 

Informácie k odbornému programu/forma

Okrúhly stôl (panel) – určené témy, 90 min.

Inštruktážny kurz 50 min.

 

Prednáška

Téma v rámci odboru ORL nie je obmedzená, čas 8 min + 2 min diskusia.

Poster v tlačenej podobe s rozmerom 100 x 90 cm, alebo e-poster.

 

Rokovacie jazyky

Slovenský, český, anglický (bez simultánneho prekladu).

 

Audiovizuálna technika

Dataprojekcia: prezentácie v MS Powerpoint alebo PDF formát.

Videoprojekcia: odporúčané formáty wmv, avi, DVD.

 

Internetové pripojenie

Grand Hotel Bellevue ponúka bezplatné WiFi vo všetkých priestoroch.

 

Akreditácia kongresu

Kongres je súčasťou kontinuálneho vzdelávania lekárov. Registrovaným účastníkom budú pridelené kredity podľa aktívnej či neaktívnej účasti.

 

Menovky 

Počas celej doby kongresu sú účastníci povinní nosiť menovku, ktorú dostanú pri registrácii. Opakované vydanie menovky bude účtované poplatkom vo výške 20 eur.

 

Občerstvenie  

V čase coffee breakov bude v priestoroch kongresu podávané občerstvenie. Obedy si je možné predplatiť na začiatku kongresu na mieste.