Registrácia bola ukončená

 

Registrácia aktívnej účastiDo 31.07.2023
Zasielanie abstraktovDo 31.07.2023
Zasielanie e-posterov v grafickom tvareDo 31.07.2023
(Prosíme, prílohy k abstraktom a e-posterom zašlite na adresu hubkova@pe.unb.sk)