Finálny program nájdete tu.

Zborník abstraktov nájdete tu.

  program final 01

program final 02

program final 03

program final 04

program final 04

program final 04

program final 05

program final 06

program final 07

program final 08

program final 09

program final 10

program final 11

program final 12

program final 13

program final 14

program final 15

program final 16