Vitajte na webových stránkach 69. kongresu Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia!

Srdečne vás v mene Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgie hlavy a krku a ORL oddelenia Nemocnice Poprad, a.s. a Slovenskej zdravotníckej univerzity pozývame na 69. ročník kongresu Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, ktorý sa bude konať v dňoch 20. – 22. septembra 2023 v Grand Hoteli Bellevue v Hornom Smokovci.

Pevne veríme, že sa nám podarí v plánovanom termíne stretnúť sa v čo najväčšom počte a obohatiť navzájom o nové poznatky z odboru otorinolaryngológie.

Spoločnou ambíciou organizačného a vedeckého výboru podujatia je sprostredkovať účastníkom informácie o aktuálnych trendoch v našom odbore v celej jeho šírke, ako to už býva na národných kongresoch odbornej spoločnosti. Náš odborný program pripravujeme v štruktúre: inštruktážne kurzy, okrúhle stoly, odborné prednášky a prednášky s podporou firiem. Veríme, že sa nám podarí obsiahnuť celý diapazón vášho odborného záberu a každý z vás si v pripravovanom programe nájde dôvod, pre ktorý sa na tomto vlajkovom podujatí našej odbornej spoločnosti zúčastní. Budeme radi, ak nám pomôžete udržať a ďalej zvyšovať odbornú úroveň našich spoločných podujatí aj vašou aktívnou účasťou na tomto kongrese.

Tešíme sa na vás a uvidíme sa vo Vysokých Tatrách!

 

doc. MUDr. Pavel Doležal, PhD., mim. prof.  
Prezident kongresu
MUDr. Ján Sopko
Predseda organizačného výboru kongresu

 

ORL oddelenie

nemocnicapp logo