Vitajte na webových stránkach 69. kongresu Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia!

Srdečne Vás v mene Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgie hlavy a krku a ORL oddelenie FNsP Poprad  a Slovenskej zdravotníckej  univerzity pozývame na 69. ročník kongresu Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, ktorý sa bude konať v dňoch 20.-22. septembra 2023 v Grandhoteli Bellevue, Horný Smokovec.

Pevne veríme, že sa nám podarí v plánovanom termíne stretnúť v čo najväčšom počte a obohatiť sa navzájom o nové poznatky z odboru otorinolaryngológie.

Spoločnou ambíciou Organizačného a Vedeckého výboru podujatia je sprostredkovať účastníkom informáciu o aktuálnych trendoch v našom odbore v celej jeho šírke,  ako to už býva na národných kongresoch odbornej spoločnosti. Budeme sa snažiť pripraviť odborný program v štruktúre: Inštruktážne kurzy, Okrúhle stoly, Odborné prednášky a Prednášky s podporou firiem. Veríme, že sa nám podarí obsiahnuť celý diapazón vášho odborného záberu a každý z vás v pripravovanom programe nájde dôvod, pre ktorý sa tohto vlajkového podujatia našej odbornej spoločnosti zúčastní. Budeme radi, ak nám pomôžete udržať a ďalej zvýšiť  odbornú úroveň našich spoločných podujatí aj vašou aktívnou účasťou na tomto kongrese.

Tešíme sa na Vás a vidíme sa vo Vysokých Tatrách !

doc. MUDr. Pavel Doležal, PhD., mim. prof.  
Prezident kongresu
MUDr. Ján Sopko
Predseda organizačného výboru kongresu