PRIEBEH KONGRESU:  
Termín kongresu 20. – 22.09.2023
Registrácia na mieste

20.09.2023 12.00 – 19.00

21.09.2023 7.00 – 16.00

22.09.2023 7.30 – 10.00

Schôdza výboru SSO 20.09.2023 15.00 – 17.00
Členská schôdza SSO 21.09.2023 16.00 – 17.00
Slávnostné otvorenie 20.09.2023 o 19.00, zahrnuté v kongresovom poplatku
Spoločenský večer 21.09.2023 od 19.00, 50 eur
   
REGISTRÁCIA:  

Termín I. – registrácia pasívnej účasti do 30.6.2023

100 eur, lekári do 35 rokov so zvýhodnenou cenou 80 eur

Termín II. – registrácia pasívnej účasti do 31.8. 2023

120 eur

Termín III. – registrácia pasívnej účasti na mieste

150 eur

Ukončenie online registrácie 31.08.2023 (Po tomto termíne je možná iba registrácia na mieste bez garancie poskytnutia neobjedaného stravovania, ubytovania a kongresových materiálov. Tieto budú vydávané pre účastníkov registrovaných na mieste do vyčerpania zásob).
Ubytovanie Individuálne – ponuky ubytovania v blízkosti miesta konania kongresu + zľavové kódy nájdete tu.

Registrácia aktívnej účasti

do 31.07.2023

Zasielanie abstraktov

do 31.07.2023

Zasielanie e-posterov v grafickom tvare

do 31.07.2023

Oznámenie autorom o zaradení prezentácie do programu

do 15.08.2023